โรงเรียนบางแค (เนื่องสังวาลย์อนุสรณ์)
1087 ซอยเพชรเกษม 51 ถ.เพชรเกษม  แขวงหลักสอง  เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 10160
เบอร์โทรศัพท์ 024131682
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นางวรกานต์ พุ่มนุ่ม (ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/2)
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นางสาววลัยภรณ์ ศรศักดา
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/2