โรงเรียนบางแค (เนื่องสังวาลย์อนุสรณ์)
1087 ซอยเพชรเกษม 51 ถ.เพชรเกษม  แขวงหลักสอง  เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 10160
เบอร์โทรศัพท์ 024131682
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นางสาวณนัทธร นงรัตนชงค์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นายวราพงษ์ ชิดปรางค์ (ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/3)
ครู คศ.2
เบอร์โทร : 0847010993
อีเมล์ : Krulooktao@hotmail.com

นางสาวนุชษนัย แม่บุญเรือน
ครู คศ.3