โรงเรียนบางแค (เนื่องสังวาลย์อนุสรณ์)
1087 ซอยเพชรเกษม 51 ถ.เพชรเกษม  แขวงหลักสอง  เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 10160
เบอร์โทรศัพท์ 024131682
พัฒนาผู้เรียน

นางสิริวิภา ทองคง (ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/2)
ครู คศ.2
หัวหน้าพัฒนาผู้เรียน

นางทัศนวดี กิ่งไทร
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/3