โรงเรียนบางแค (เนื่องสังวาลย์อนุสรณ์)
1087 ซอยเพชรเกษม 51 ถ.เพชรเกษม  แขวงหลักสอง  เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 10160
เบอร์โทรศัพท์ 024131682
พนักงานสถานที่

นายวันเพ็ญ กะถิน
ลูกจ้างประจำ

นายวีระพงษ์ มั่นถึง
ลูกจ้างประจำ

นายอนันต์ โสรส
ลูกจ้างประจำ

นายสมบัติ ถินพนา
ลูกจ้างชั่วคราว