โรงเรียนบางแค (เนื่องสังวาลย์อนุสรณ์)
1087 ซอยเพชรเกษม 51 ถ.เพชรเกษม  แขวงหลักสอง  เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 10160
เบอร์โทรศัพท์ 024131682
เจ้าพนักงานธุรการ

นางสาวกาญจนา ดีอุดม
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
เบอร์โทร : 0955693264
อีเมล์ : trinid51@windowslive.com