โรงเรียนบางแค (เนื่องสังวาลย์อนุสรณ์)
1087 ซอยเพชรเกษม 51 ถ.เพชรเกษม  แขวงหลักสอง  เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 10160
เบอร์โทรศัพท์ 024131682
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางรัชนี เอ็นดู (ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/3)
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางสาวศรีรัตน์ จับใจ
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/3