โรงเรียนบางแค (เนื่องสังวาลย์อนุสรณ์)
1087 ซอยเพชรเกษม 51 ถ.เพชรเกษม  แขวงหลักสอง  เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 10160
เบอร์โทรศัพท์ 024131682
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางวิจิตรา แน่งน้อย (ครูประจำชั้น ป.6/1)
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
เบอร์โทร : 0875144449
อีเมล์ : jaebuen@hotmail.com

นางสาวเบญจพร เพ่งพิศ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/1
เบอร์โทร : 0883449974
อีเมล์ : Aim.Phengphit36@gmail.com

นางเพียงเดือน กล้าหาญ
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/1

นางสาวเพชรรัตน์ สูงสุด
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/1

นางสุภัทราภรณ์ ทองมาก
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/2
เบอร์โทร : 0891420139
อีเมล์ : kitty_pink6@hotmail.com

นางปฐมารัตน์ แจ่มศรี
ครู คศ.2